• ارائه شده در سه رایحه سیب و خیار و هلو
  • اجزای تشکیل دهنده : ویتامین AوCو D. الکل . معطر کننده . PVA .
  • رطوبت مورد نیاز پوست شما را تامین می کند .
  • چربی اضافی و آلودگی های پوست شما را به طور کامل بر طرف می کند.
  • با این ماسک ها پوستی تمیز و نرم و جوان و صاف با درخشندگی بیشتر داشته باشید.